به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رضا احمدیان پور با اعلام این خبر گفت: برخی نقاط کانال های شبکه آبیاری رامهرمز دچار شکستگی شده بود که با اعلام واحد بهره برداری این نقاط مشخص و طی برنامه ریزی انجام شده عملیات تعمیرات آن ها آغاز شد.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی ادامه داد: انجام تعمیرات کانال ها با دشواری هایی از جمله پراکندگی نقاط و تامین آب اراضی در این فصل روبرو است.

وی در ادامه افزود: پیش بینی می شود عملیات گسترده لاینینگ کانال ها در شبکه آبیاری رامهرمز حدوداً دو ماه به طول بیانجامد.

احمدیان پور گفت: برآورد اولیه برای انجام عملیات لاینینگ حدودا ۳۵۰ متر طول و حدودا ۲۵۰ متر مکعب حجم بوده است.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه یک دهه از تحویل این شبکه آبیاری به این شرکت می گذرد، عملیات لاینینگ کانال های آن برای اولین بار پس از تحویل این شبکه انجام میشود.