به دنبال ايجاد اشكال در ياتاقان تراست واحد شماره هشت نيروگاه دوم سد شهيد عباسپور ، براي نخستين بار عمليات تعمير آن به دست كارشناسان داخلي در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، مراحل تعمیر و دمونتاژ(بازسازی) این واحد که هم اکنون در دست انجام است، پایان مرداد ماه جاری به اتمام خواهد رسید.
در کنار این عملیات همجنین عملیات لیفتینگ(کشش) و خارج کردن پد(PAD) های آسیب دیده و خارج سازی روتور از محل خود انجام می شود.
با اتمام عملیات بازسازی و تعمیر اساسی این واحد، به طور مجدد نسبت به نصب روتور آن اقدام خواهد شد.
شرکت تولید و بهره برداری سد شهید عباسپور از جمله شرکتهای وابسته به سازمان آب و برق خوزستان می باشد که در ۵۵ کیلومتری شهرستان مسجد سلیمان مستقر است.
توان نيروگاه هاي اول و دوم سد شهيد عباسپور كه روي رودخانه كارون نصب شده در مجموع به ظرفيت دو هزار مگاوات ساعت مي باشد.