مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از کاهش چشمگیر هزینه با اجرای طرح صرفه جویی در مصرف روغن و گریس نیروگاه اول آن سد خبر داد.  

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سیدحمیدصالحی" با بیان خبر فوق افزود: کنترل و نظارت دقیق بر مصرف نیروگاه بر اساس تکنیک های عملیاتی و پیشگیرانه(cm)  و کنترل کیفیت تجهیزات مصرفی، عامل تضمین راندمان عملکرد تولیدی نیروگاه و افزایش عمر مفید قطعات مصرفی مورد نیاز تجهیزات خواهد بود.

وی در نشست فنی با پرسنل معاونت فنی و مهندسی این شرکت گزارش جامعی از عملکرد صرفه جویانه اقلام مصرفی دفتر نظارت فنی نیروگاه اول در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات مختلف نیروگاهی ارائه داد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور تصریح کرد: آمارهای ارائه شده، صرفه جویی چهارهزار و پانصدمیلیون ریالی را در مصرف روغن و گریس مورد استفاده نیروگاه را نشان می دهد که این مهم طی برنامه ریزی دقیق و مدیریت هزینه ها، در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی حاصل شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور