مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با بیان این که افزایش عمر تجهیزات نیروگاهی و سلامت نیروی انسانی نقش عمده فعالیت این سیستم حیاتی در نیروگاه را افزایش می دهد، افزایش قابلیت اطمینان سیستم تهویه هوا در این نیروگاه کنترل دما و رطوبت را عوامل اصلی تخریب سیستم های الکتریکی و مکانیکی معرفی کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" با اشاره به موقعیت خاص قرارگیری نیروگاه دوم سد شهید عباسپور گفت: با فعالیت های مختلف فنی بر روی سیستم تهویه هوای نیروگاه دوم این سیستم در نهایت با احیای دو دستگاه چیلر تهویه در شرایط کاملا  ایده آل فعالیت خود را از سرگرفت.

صالحی افزود: با اجرای این عملیات فنی، علاوه بر کنترل دما و رطوبت در تمامی بخش های نیروگاه دوم سد شهید عباسپور، تجهیزات حساس نیروگاهی دربرابر آسیب های ایجاد  شده توسط عوامل محیطی ایمن خواهند بود.

مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور تصریح کرد: با پایان یافتن طرح تعمیر دو دستگاه چیلر تهویه هوای نیروگاه دوم، عملیات بازسازی سیستم تهویه این نیروگاه به پایان رسید و سیستم یاد شده در شرایط کاملا آرمانی به بهره برداری رسید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور