مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور از رفع نقص ساختاری سیستم خنک کننده ترانس های نیروگاهی توسط کارشناسان فنی آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ "سید حمید صالحی" گفت:  پس از تعویض ترانس فاز A واحد شماره چهار نیروگاه اول و پارالل ترانس جدید با شبکه سراسری برق کشور، افزایش میزان حرارت در این ترانس مشاهده و مجددا از مدار خارج و در اختیار کارشناسان فنی قرار گرفت.

وی افزود: به منظور رفع نقص موجود با تشکیل جلسات متعدد و بررسی اعداد و ارقام قرائت شده از تجهیزات خنک کننده و همچنین لزوم سرعت بخشی به بازگشت ترانس فوق به مدار تولید تمامی ابعاد ساختار عملکرد سیستم خنک کننده ترانس بررسی و در نهایت ایراد موجود مورد شناسایی قرار گرفت.

 صالحی با بیان این که با ایجاد تغییراتی در مسیر روغن ترانس این نقص فنی پیچیده مرتفع شد افزود: اجرای این نوع عملیات بر روی ساختار سیستم خنک کننده ترانس نیروگاه برای اولین بار در سد شهید عباسپور عملیاتی شده است.

 مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور تصریح کرد: ترانس مذکور پس از انجام تست های فنی مورد نظر، در سلامت کامل به شبکه سراسری برق کشور متصل گردید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی