سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

طرح ارزیابی، استعدادیابی و توسعه مدیران عالی شرکت های طرف قرارداد سازمان آب و برق خوزستان، برای نخستین بار در مجتمع تطبیقی و بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن پورشمسا" مجری طرح تحول سازمانی گفت: این طرح برای یکصد نفر از مدیران عالی شامل مدیران عامل، هیئت مدیره و معاونان شرکت های طرف قرارداد سازمان آب و برق خوزستان برنامه ریزی شده که امروز سوم شهریور ماه طبق برنامه زمانبندی، ارزیابی نخستین گروه انجام شد.

مدیر دفتر بهبود و تحول سازمان آب و برق خوزستان افزود: در مرحله اول این طرح، تعداد ٧٠ نفر از مدیران به مدت دو هفته در مرکز ارزیابب  توسعه مدیران توسط کادر ارزیابان متخصص در ابعاد مختلف مدیریتی، روانشناختی، فنی-تخصصی و مهارت های عمومی ارزیابی می شوند.

پورشمسا در رابطه با اهداف اجرای طرح تصریح کرد: این طرح در راستای ارزیابی، استعدادیابی، توانمندسازی، توسعه و انتخاب مدیران در شرکت های طرف قرارداد، بر اساس استانداردهای مدل شایستگی صنعت آب و برق خوزستان انجام می گیرد.

پیش از این نیز در سال های ٩٦-٩٥ تعداد ١٣٠٠ نفر از کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان در طرح ارزیابی، استعدادیابی و تامین مدیران آینده مورد سنجش قرار گرفتند.

کد خبر: 3869