مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان از موفقیت این مجموعه در یک پرونده بزرگ قضایی خبر داد.

به گزارش سازمان آب و برق خوزستان،"سید فخرالدین کلانترزاده" گفت: با تلاش های وکلای دفتر حقوقی سازمان، دادخواست شرکت کنسترکسیون علیه سازمان و وزارت نیرو مردود اعلام شد و رای قطعی در این پرونده صادر شد.

وی افزود: این شرکت قبل از انقلاب، پروژه آبرسانی اهواز به پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) را برعهده داشت که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به علت عدم امکان کار، قرارداد مربوطه فسخ و پس از چند دهه با ارائه دادخواستی خواستار خسارت در این زمینه شد.

کلانترزاده افزود: این شرکت در دادخواست خود، مطالبه خسارت وارده به مبلغ 380 میلیارد تومان را کرده بود که با استفاده از خردجمعی مشاوران و وکلای حقوقی در نهایت دادخواست مذکور در دادگاه بدوی مردود اعلام و اعتراض آن شرکت نیز محکوم به رد و در نتیجه قرار صادره قطعی گردید.

مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: با توجه به اهمیت پرونده و بالا بودن خواسته آن شرکت، آقایان "حمید رشیدی" وکیل دادگستری و از همکاران و مدیران پیشکسوت دفتر حقوقی سازمان و همچنین "امیرکروشاوی" مدیر دفتر حقوقی شرکت بهره برداری و انتقال آب جنوب شرق که آشنایی دیرینه با پروژه و قرارداد شرکت کنسترکسیون داشتند در این پرونده ما را یاری و از حقوق سازمان و بیت المال دفاع کردند.