وزیر نیرو در جلسه شورای مدیریت و برنامه ریزی به هم پیوسته آب که برای بررسی شرایط سیلاب خوزستان برگزار شد گفت: هم اکنون این شورا در مرکز توجهات ملی قرار گرفته و راه را برای تصمیم گیری‌های اشتباه بسته است.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رضا اردکانیان" در سخنانی شرایط زمان پیش رو را برای برنامه‌ریزی بسیار پر اهمیت برشمرد و گفت: اکنون این شورا در مرکز توجهات ملی قرار گرفته و راه را برای تصمیم گیری های اشتباه بسته است.

وی با بیان این که ترکیب این شورا نشان می دهد مجموعه ای ذیصلاح و متخصص در حال کار هستند که می توانند اطمینان لازم را برای کار کارشناسی به جامعه منتقل کنند، تشکیل این شورا توسط سازمان آب و برق خوزستان را کاری بسیار بجا و پسندیده ارزیابی کرد.

 وی، سازمان آب و برق خوزستان را به عنوان پیشانی وزارت نیرو معرفی کرد که نقش و سهم عمده ای در توسعه آب و برق کشور داشته و این روند باید به صورت صعودی ادامه پیدا کند.

در ابتدای این نشست "فرهاد ایزدجو" مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان  ضمن برشمردن اهمیت تشکیل این شورا و معرفی اعضای آن گفت: با توجه به وقوع سیلاب های اخیر و شرایط حوضه های آبریز از منظر رطوبت و دبی پایه رودخانه ها، پیش بینی وقوع بارش های متواتر در روزهای آتی و نیز پیش بینی های صورت گرفته توسط سازمان هواشناسی کشور مبنی بر وضعیت رطوبتی نرمال و فرانرمال در منطقه، در اردیبهشت ماه، به منظور به حداقل رساندن خسارت ناشی از سیلاب های محتمل و لحاظ نمودن خطا های مدل سازی و پیش بینی در تصمیمات، جلسه کارگروه تخصصی مدیریت سیلاب را تشکیل دادیم که تاکنون تصمیمات به موقع و مناسبی را اخذ کرده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان