توسط وزیر محترم نیرو، آخرین وضعیت سدهای خوزستان به سمع و نظر مقام معظم رهبری رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رضا اردکانیان" وزیر نیرو، با استفاده از نقشه مانیتورینگ سازمان آب و برق خوزستان، آخرین وضعیت سدهای این استان را برای معظم له تشریح کرد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان