به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،معاون سیاسی،رئیس خبرگزاری صدا و سیما و مدیرکل اخبار استان های صدا و سیمای کشور با حضور در مرکز دیسپاچینگ سازمان آب و برق خوزستان از میزان دبی ورودی و خروجی سدهای استان و وضعیت رودخانه ها مطلع شدند. 

داریوش بهارلویی،مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب در این بازدید ضمن تشریح آخرین وضعیت سدهای استان،پایداری سدها را خوب و وضعیت شهر اهواز را در حال تثبیت توصیف کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان