معاون فرهنگی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هیئت همراه به منظور کسب آخرین اطلاعات از وضعیت ورودی و خروجی سدها، از مرکز مانیتورینگ ایستگاه های آب و هواشناسی سازمان آب و برق خوزستان دیدن کردند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سردار "محمدرضا نقدی"و هیئت همراه به منظور آشنایی با آخرین آمار وضعیت، ظرفیت و میزان دبی ورودی و خروجی سدهای استان خوزستان ضمن دیدار با "فرهاد ایزدجو" مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از مرکز مانیتورینگ ایستگاه های آب و هواشناسی این سازمان دیدن کردند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور