روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد با توجه به درخواست های مکرر رسیده، فراخوان های ۱و۲ به مدت ۴۸ ساعت تا آخر وقت اداری دوشنبه 16 اردیبهشت ماه جاری تمدید می گردد.

در این اطلاعیه آمده است، شرط سرپرستی(رییس اداره یا رییس گروه) از ردیف ۵ بند ب (شرایط احراز) در فراخوان ۱و۲و۴ حذف می گردد.

همچنین تحویل مدارک مورد نیاز در بند (د) علی الخصوص مدارک تحصیلی و احکام کارگزینی الزامی می باشد در صورت عدم تحویل مدارک فوق، رسیدگی به درخواست های ارائه شده مقدور نمی باشد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور