بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان اعضای کارگروه مدیریت سیلاب دشت ها منصوب شدند.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، با صدور احکام جداگانه ای از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "ابراهیم زلقی"به عنوان دبیر و "جواد احدیان"، "یحیی میرزایی"، "غلامحسین کریمی"، "فراز رابعی"، "حیدر زارعی"، "حسن ترابی"، "حسین بهرامی"، "سید محسن حسین زاده ساداتی"، "سید ابراهیم حسینی"، "ایمان موزرم نیا"، "مهرداد تقیان"، "عزیز ایزدیار" و "حمیدرضا خدابخشی" به عنوان اعضای کارگروه مدیریت سیلاب دشت ها منصوب شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور