اجرای طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون در سد و نیروگاه شهید عباسپور، سدکارون3 و شبکه های آبیاری زهره و جراحی برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور، رئیس اداره ایمنی و بهداشت محیط کار شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره وجراحی و روابط عمومی شرکت مدیریت تولید بهره برداری از سد و نیروگاه کارون۳، در اطلاعیه های جداگانه ای از اجرای طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون در مجموعه های کاری خود خبر دادند.

"سید حمید صالحی" مدیرعامل سد و نیروگاه  شهید عباسپور گفت: با توجه به گستردگی فضای اداری و کارگاهی در این سد و نیروگاه، حضور نیروهای فنی در دو نیروگاه این شرکت با همکاری اداره ایمنی و محیط زیست شرکت با شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیکا با تدوین برنامه زمان بندی شده جهت شیفت های مختلف اداری و فنی طی دو روز کلیه کارکنان شرکت در این طرح ملی حاضر و مورد پایش سلامت فشار خون قرار گرفتند .

"تورج ترکی مطلق"رئیس ایمنی و بهداشت محیط کار شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره وجراحی با بیان این که براساس آمارهای ارائه شده، 40 درصد مردم کشور از بیماری فشار خون خود اطلاعی ندارند و حتی نیمی از افراد که از آن مطلع هستند، فشار خون خود را کنترل نکرده و به دنبال درمان نیستند افزود: این طرح ملی همزمان با سراسر کشور به منظور پیشگیری و کنترل فشار خون باهمکاری مراکز بهداشت شهرستان های رامهرمز و امیدیه در سد مخزنی جره و ستاد شرکت اجرایی شد.

"مهدی نیکنام " رئیس HSE شرکت مدیریت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه کارون۳، از اجرای طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون در آن شرکت با همکاری اداره ایمنی و بهداشت شرکت و اکیپ سیار مرکز بهداشت دهدز خبر داد و گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور، با هدف پیشگیری و کنترل فشار خون پرسنل ۳۰ سال به بالا، پس از فراخوان از کلیه واحدها در بهداری شرکت اجراشد.

نیکنام افزود: همزمان با اندازه گیری فشارخون، عوامل موثر بر فشارخون و راه های پیشگیری از آن به مراجعه کنندگان آموزش داده شد.

 وی از توزیع بروشورهای آموزشی در همین خصوص، در بین علاقه مندان به این مقوله خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور