بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "نورالدین بازگیر" به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و امور پشتیبانی سازمان منصوب شد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور