بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "حمیدرضا خدابخشی" به عنوان سرپرست معاونت توسعه و بهره برداری سدها منصوب شد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور