به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ نخستین اتاق مادر و کودک در شرکت های زیر مجموعه مدیریت منابع آب ایران در سازمان آب و برق خوزستان با حضور سمیه خداپرست، مشاور وزیر نیرو در امور بانوان و خانواده و جمعی از مسئولین به بهره برداری رسید.

بر اساس ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده همه دستگاه های دولتی به منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک ملزم به طراحی، احداث و تجهیز اتاق مادر کودک شدند.

تشویق و ترغیب همکاران جهت فرزند آوری و همچنین رفع نیازهای بانوان باردار، مادران و نوزادان جهت استراحت، شیر دهی و نگهداری کودکان از جمله اهداف این ماده قانونی است.

به همین منظور و پس از بررسی شرایط، اتاق(۳۵) در شاخه جنوبی طبقه همکف طراحی و بازسازی شد و زیر نظر کمیته جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و مدیریت کارکنان رفاه در خدمت بانوان باردار و مادران دارای فرزند زیر ۶ سال است.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان