در ادامه روند آگاهی سازی ارگان ها و سازمان های مختلف و با پیگیری اداره حراست و دفتر حقوقی شرکت بهره برداری مارون در جهت بررسی تخلفات و ارائه راهکارهای مناسب قضایی، رئیس دادگستری و دادستان به همراه قضات و جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان بهبهان از شرکت بهره برداری مارون بازدید کردند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون ضمن قدردانی از زحمات و همکاری رئیس دادگستری، دادستان، قضات و پرسنل نیروی انتظامی درخصوص رسیدگی به موقع به تخلفات صورت گرفته در سطح شبکه تحت پوشش شرکت بهره برداری مارون، گفت: بحران کم آبی و خشکسالی از سال 93 آغاز و در سال 94 چهره خشن خود را هویدا کرد. هر چند با عنایت پروردگار متعال در ماه های اول سال 95 شاهد بارش نسبتاً خوبی بودیم، اما همچنان حوضه مارون در وضعیت بحران قرار دارد.

"علی مکاری بهبهانی" افزود: با توجه به میزان بارش باران، میزان آب موجود درحال حاضر به نسبت سال قبل به لطف الهی شرایط بهتری داشته ولی در حال حاضر 28 درصد از حجم نرمال مخزن پایین تر هستیم که امیدواریم با همدلی و همکاری همه کشاورزان این دوره از خشکسالی را مدیریت نماییم.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل جلسه کمیته آب شهرستان بهبهان، تشکیل کمیته های مصرف اطلاع رسانی و تخلفات، نوبت بندی آب در کانال های آبیاری، جلوگیری از کشت های خارج از محدوده شبکه ها، تشکیل گشت شبانه، فرهنگ سازی و آگاهی رساندن به کشاورزان درخصوص بحران آب، بازدید کشاورزان پایین دست و بالادست از سد مخزنی مارون و مشارکت دادن کشاورزان در توزیع آب، از جمله اقدامات این شرکت برای مقابله با بحران آب و خشکسالی و همچنین صرفه جویی در مصرف آب بوده است.

مکاری بهبهانی افزود: هر چند براساس فرهنگ سازی های انجام شده و همکاری خود کشاورزان عزیز، تخلفات در سطح شبکه کاهش پیدا کرده، اما با توجه به کمبود آب و ایجاد زمینه تخلف برای افراد سودجو از دادستان، رئیس دادگستری، قضات و فرماندهان نیروی انتظامی خواست برای ایجاد نظم و جلوگیری از اخلال در شبکه های آبیاری با افراد خاطی برخورد قاطع صورت گیرد.

در ادامه این نشست حاضران در جلسه به بحث و بررسی در خصوص تداوم خشکسالی و اهم مشکلات تامین آب و چالش های پیش رو پرداختند.