تعریض سیفون معکوس کانال C در شهر منصوریه توسط کارشناسان واحد تعمیرات و فنی مهندسی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون انجام شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون گفت: از آنجایی که در سال های اخیر اداره راه و شهرسازی اقدام به تعریض جاده شهر منصوریه کرده بود، ضرورت داشت سازه سیفون قدیمی کانال C در محل قطع جاده تعریض شود.

"رحمان خندانی" افزود: با تاکید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، این عملیات در دستور کار معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان قرار گرفت و کارشناسان واحد تعمیرات و فنی مهندسی شرکت بهره برداری مارون طی تلاش شبانه روزی در مدت کمتر از یک ماه مطابق طرح مهندسین مشاور آب کاوش سرزمین، اقدام به تخریب کامل سازه قدیمی به طول 25 متر و اجرای مجدد سازه جدید به طول 55 متر نمودند.

وی از تلاش ها و همکاری فرمانداری شهرستان بهبهان، شهرداری منصوریه، فرماندهی پلیس راه و نیروی انتظامی شهرستان منصوریه در اجرای این پروژه تشکر و قدردانی کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: نیکزاد