نشست بررسی اقدامات انجام شده و وضعیت تعمیرات پیشگیرانه، در سالن جلسات معاونت توسعه و بهره برداری نیروگاه مارون برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون مهندسی و بهره برداری نیروگاه مارون با اعلام خبر فوق افزود: در این نشست ضمن ارائه تجربیات بدست آمده در خصوص پایش وضعیت، به بررسی نحوه طراحی یک نظام نگهداری و تعمیرات موثر بر پایه تعمیرات پیشگویانه در کنار تعمیرات پیشگیرانه پرداخته شد.

"هادی هوشیار"، با بیان این که در نیروگاه مارون پایش وضعیت تجهیزات به صورت کامل و بر اساس چهار تکنیک PCM-TCM-OCM-VCM  صورت می گیرد، تصریح کرد: با توجه به دستاوردهای مناسب در این زمینه، پایش وضعیت تجهیزات ایستگاه های پمپاژ شرکت در دستور کار قرار گرفت که به طور مستمر در حال انجام است.

در نشست بررسی وضعیت تعمیرات پیشگیرانه (PDM ) نیروگاه مارون، مدیرعامل، معاونت های مهندسی و بهره برداری و توسعه و بهره برداری نیروگاه ها، مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون حضور داشتند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد