شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت فعالیت در زمینه بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها در پایه یک، از شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون با اشاره به تنوع فعالیت ها، در بخش سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، از اخذ گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها خبر داد.

"رحمان خندانی" با بیان این که پیش از این گواهینامه صلاحیت در بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی، برای این سد تمدید شده بود تصریح کرد: به موجب این گواهینامه، شرکت بهره برداری از سد مارون، برای انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها در پایه یک دارای صلاحیت بوده و می تواند همزمان حداکثر 7 سد را مورد بهره برداری و نگهداری قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار گواهینامه اخذ شده، 2 سال است و این شرکت می تواند در امور مرتبط با بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها فعالیت داشته باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد