مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی در بهره برداری از ایستگاههای پمپاژ آب با حضور بهره برداران(اپراتورها)، کارشناسان بهره برداری شبکه های آبیاری و تیم تعمیرات ایستگاه های این شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "محمد امین مکی" گفت: با توجه به الزامات قانونی موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همچنین آئین نامه های حفاظتی و بهداشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی برگذراندن دوره های ایمنی و بهداشت متناسب با هر شغل، پس از هماهنگی های انجام شده، دوره آموزشی "اصول ایمنی در بهره برداری از ایستگاههای پمپاژ آب"، برای بهره برداران ایستگاههای پمپاژ ، کارشناسان بهره برداری شبکه های آبیاری  و تیم تعمیرات ایستگاههای مذکور در شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون بهبهان برگزار گردید .

وی افزود : بعلت عدم وجود دوره مذکور در لیست دوره های تعریف شده وزارت نیرو، پس از پیگیری های لازم، تعیین سرفصل مطالب دوره و اخذ تاییدیه مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان این دوره برای اولین بار در شرکت بهره برداری مارون و طی 16 ساعت برای بهره برداران ایستگاههای پمپاژ، کارشناسان بهره برداری شبکه های آبیاری  و تیم تعمیرات ایستگاهها، اجرایی شد.

امین مکی با اشاره به اینکه دوره آموزشی مذکور با هدف آشنایی پرسنل شاغل در ایستگاه های پمپاژ و سدهای فرعی با خطرات محیط کار و حوادث، طراحی شده به نحوی که کارکنان پس از گذراندن این دوره بتوانند با شناسایی خطرات اصلی محیط کار و مقابله اصولی با آنها، بروز حوادث شغلی در اماکن شغلی مذکور را تحت کنترل در آورند، خاطرنشان کرد: در این دوره ، اصول ایمنی عمومی در ایستگاههای پمپاژ آب و سدهای انحرافی ، ایمنی کار با جرثقیل در ایستگاههای پمپاژ، اصول ایمنی الکتریک در ایستگاههای پمپاژ آب و سدهای انحرافی ، لوازم حفاظت فردی و گروهی و تجزیه و تحلیل حوادث کار نیز شرح داده شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد