سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران
/
سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران

سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان احداث گردیده است. رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد. رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی محسوب می شود.

مزایده شماره ۱۷۰/۹۰

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۷۰/۹۰ سازمان آب وبرق خوزستان درنظر داردتعدادی از خودروهای مازاد قابل تبدیل به پلاک خود را واقع درانبار کوت امیر با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به فروش رساند.

ردیف شرح تعداد نشانی
۱ نیسان پاترول ۱۱ دستگاه اهواز – جاده آبادان – انبار کوت امیر
۲ پیکان ۶ دستگاه اهواز – جاده آبادان – انبار کوت امیر
۳ مزدا دو کابین وتک کابین ۳ دستگاه اهواز – جاده آبادان – انبار کوت امیر
۴ پراید ۳ دستگاه اهواز – جاده آبادان – انبار کوت امیر

داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده و بازدید از محل می توانند از تاریخ ۲۵/۱۰ / ۹۰ لغایت ۱۰/۱۱ / ۹۰ در ساعات اداری ۸:۳۰ الی ۱۴(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال بوسیله سیستم کارت خوان(نصب شده در اداره پرداخت) یا واریز وجه به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۲۰۰۱ بانک ملی به نشانی اهواز، بلوار گلستان، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه سوم، اطاق ۳۵۲ کمیسیون مزایده سازمان آب وبرق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن ۳۳۶۷۹۶۰ - ۰۶۱۱ اداره مزایده تماس بگیرید.
ضمناً یادآور می گردد که:
۱ - افتتاح پاکات ساعت ۹صبح روز سه شنبه مورخ ۱۱/۱۱ / ۹۰ بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.
۲ - سپرده شرکت در مزایده می بایست واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۷۲۲۴۲۰۰۰ به نام رابط تمرکز وجوه سپرده تملک دارایی سازمان آب وبرق خوزستان و معادل ۵% قیمت پیشنهادی باشد.
۳ - در مقابل فروش، وجه نقدا دریافت خواهدشد.
۴ - کلیه هزینه های انتقال سند مالکیت، عوارض، مالیات و… بر عهده برنده مزایده می باشد.
۵ - آخرین مهلت دریافت پیشنهادات ساعت ۱۵ روز دو شنبه مورخ ۱۰/۱۱ / ۹۰ خواهد بود.
لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق ۲۲۸ تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.
۶ - به پیشنهادهای فاقد امصاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷ - هزینه کارشناسی وآگهی بر عهده برنده یا برندگان می باشد.
۸ - سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
۹ سایت اینترنتی سازمان آب وبرق خوزستان WWW. kwpa. info

روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان

کد خبر: 950