آگهی مزایده عمومی شماره 175/90 سازمان آب وبرق خوزستان درنظر داردتعدادی از خودروهای مازاد قابل تبدیل به پلاک خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به فروش رساند .

۱ - نیسان پاترول - تعداد ۹ - نشانی: اهواز انبار کوت امیر و حمل ونقل سبک
۲ - پیکان - تعداد۵ نشانی: اهواز – انبار کوت امیر و حمل ونقل سبک
۳ - سواری پ‍‍‍ژ‍و ۴۰۵ - تعداد۳ - نشانی: اهواز – انبار کوت امیر و حمل ونقل سبک
۴ - پراید - تعداد۳ نشانی: اهواز – انبار کوت امیر و حمل ونقل سبک
۵ - وانت مزدا تک کابین - تعداد۱ نشانی: اهواز – انبار کوت امیر و حمل ونقل سبک

داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده و بازدید از محل می توانند از تاریخ ۲۳/۱۱ / ۹۰ لغایت ۰۲/۱۲ / ۹۰ در ساعات اداری ۸:۳۰ الی ۱۴(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال بوسیله سیستم کارت خوان(نصب شده در اداره پرداخت) یا واریز وجه به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۲۰۰۱ بانک ملی به نشانی اهواز، بلوار گلستان، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه سوم، اطاق ۳۵۲ کمیسیون مزایده سازمان آب وبرق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن ۳۳۶۷۹۶۰ - ۰۶۱۱ اداره مزایده تماس بگیرید.
ضمناً یادآور می گردد که:
۱ - افتتاح پاکات ساعت ۹صبح روزی چهارشنبه مورخ ۰۳/۱۲ / ۹۰ بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.
۲ - سپرده شرکت در مزایده می بایست واریز وجه نقد به حساب به حساب مندرج در فرم پیشنهاد قیمت و معادل ۱۰% قیمت پیشنهادی باشد.
۳ - در مقابل فروش، وجه نقدا دریافت خواهدشد.
۴ - کلیه هزینه های انتقال سند مالکیت، عوارض، مالیات و… بر عهده برنده مزایده می باشد.
۵ - آخرین مهلت دریافت پیشنهادات ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ
۰۲/۱۲ / ۹۰ خواهد بود.
لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق ۲۲۸ تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.
۶ - به پیشنهادهای فاقد امصاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷ - هزینه کارشناسی وآگهی بر عهده برنده یا برندگان می باشد.
۸ - سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
۹ سایت اینترنتی سازمان آب وبرق خوزستان WWW. kwpa. info

روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان