دریچه های تحتانی سد مسجدسلیمان بدون هدر رفت آب به طور کامل گشوده شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجسلیمان با اعلام این خبر گفت: در زمان پروژه دو دهانه تونل تحتانی جهت انتقال آب به پایین دست ایجاد شده بود تا در موقعی که سطح مخزن از حد نرمال کمتر شده و امکان انتقال آب از طریق خروجی واحدهای نیروگاه نیز مقدور نباشد، از این دریچه ها جهت هدایت و انتقال آب به پایین دست سد استفاده شود.

"فرهاد علیدوستی" افزود: با توجه به عدم مانور این دریچه ها از زمان اجرا و صورتجلسه ابلاغی از سوی سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر لزوم آماده بکار بودن این دریچه های تخلیه کننده تحتانی، همه سدها در شرایط خشکسالی، با برنامه ریزی فنی و جمع آوری دستورالعمل ها انجام گرفته که این مهم با حضور نمایندگان سازمان و کارشناسان تولید و تعمیرات این نیروگاه بدون رها سازی آب، با گشودگی کامل و با تخلیه رسوبات موجود بین دو دریچه با موفقیت صورت گرفت.

وی ادامه داد: مجاری تخلیه کننده سمت راست و چپ هر کدام به نوبه خود دارای دو دریچه تعمیراتی و سرویس بوده و با توجه به ارتفاعی معادل 3.2 متر و عرض 2 متر میزان ریسک ناشی از گشودن این دریچه ها و وقوع حوادث احتمالی پس از آن بالاست، که با عنایت پروردگار این عملیات نیز پس از 15 سال با موفقیت به انجام و امکان مانور روی این دریچه ها در شرایط احتمالی فراهم شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان