تصرف حریم و محدوده قانونی شبکه های آبیاری شمال خوزستان این روزها به رویه ای معمول تبدیل شده است؛ تا جایی که گاهی حریم قانونی کانال ها و زهکش های آبیاری به عنوان محدوده باغ به فروش می رسد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، بسیاری از مردم هنوز نمی دانند که طبق قانون برای هر کانال، زهکش و یا تاسیسات آبیاری، حریم و محدوده ای تعریف شده است که هرگونه اسکان، ساخت و ساز و حتی کشت محصولات کشاورزی در این حریم قانونی ممنوع است.

سالانه هزینه های گزافی صرف رفع تصرف از حریم کانال ها و زهکش های شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی می شود که اگر این این مقدار هزینه، صرف تعمیر و بازسازی ابنیه آبی و توسعه شبکه ها گردد؛ بدون شک در افزایش تولید محصولات زراعی، تحولی شگرف را شاهد خواهیم بود. 

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با ابراز گلایه از ساخت و سازهای غیر مجاز در شبکه های آبیاری گفت: وقتی فردی در حریم کانال ها و زهکش ها اسکان و یا ساخت و ساز می کند و یا در این محدوده دیوار کشی و کار ساختمانی انجام می دهد باید توجه کند که هر مقدار که هزینه می کند در واقع اتلاف سرمایه کرده است؛ چرا که پس از شناسائی توسط گشت حریم بانی شرکت و گزارش تخلف، اقدامات قضایی، انجام شده و با حکم مرجع قضایی، بنای غیر مجاز تخریب می گردد.

"محمد اسلامی" افزود: بهترین مرجع برای تعیین محدوده حریم هر کانال یا زهکش آبیاری فقط دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان است و افراد قبل از هرگونه ایجاد بنا و یا خرید و فروش اراضی کشاورزی و باغات باید از کارشناسان دفتر فنی استعلام کنند.

وی با اشاره به تفاوت محدوده حریم کانال و زهکش های آبیاری تاکید کرد: حریم کانال ها، انهار احداثی وسنتی و شبکه های آبیاری و زهکشی با توجه به ظرفیت آنها طبق یک جدول مشخص در قانون محاسبه و تعیین شده است و با نظر کارشناسی دفتر فنی شرکت، محدوده قانونی برای هر طرف کانال یا زهکش انتقال آب تعیین می شود.

 

 دلیل تعیین حریم برای شبکه های آبیاری 

بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات  آب و برق کشور مصوب 1359 و یاآئین نامه مربوط به حریم رودخانه ها و شبکه های آبیاری مصوب 1379 هیئت وزیران، چنانچه در مسیر حریم و خطوط انتقال برق و حریم کانال ها و انهار آبیاری، احداث ساحتمان یا درختکاری و یا هر گونه تصرفی صورت پذیرد؛ سازمان های آب و برق و شرکت های آبیاری و زهکشی به عنوان متولی بهره برداری بر حسب مورد با حضور نماینده مرجع قضایی، ساخت و سازهای غیرمجاز را تخریب و جمع آوری می کنند.

تاسیسات آبیاری شامل کانال، زهکش و سدهای تنظیمی و انحرافی سرمایه ملی بوده و با بودجه عمومی دولت برای رونق بخش کشاورزی بوجود آمده است و قانون گذار به سبب حساسیت تاسیسات آبیاری و نقش آن در رونق اقتصادی منطقه، برای حفظ و نگهداری این قبیل تاسیسات، قوانین خاص و ویژه ای وضع و تدوین نموده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با اشاره به ضرورت تامین مستمر و مطمئن آب برای اراضی کشاورزی منطقه گفت: وقتی حریم کانال یا زهکش تصرف می شود؛ انجام عملیات بهره داری شامل تقسیم و توزیع آب و تعمیرات شبکه به خصوص توسط دستگاه ماشین آلات سنگین دچار مشکل می شود و گاهی وجود دیوار، بنای ساختمانی و توری حصاری(فنس)، مسیر تردد خودروها و ماشین آلات بهره برداری و تعمیرات را مسدود می کند.

اسلامی به خطرات نقض حریم شبکه اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از حوادث سقوط در کانال های آبیاری که بعضاً با خطرات جانی همراه بوده است؛ ناشی از عدم رعایت قانون و ساخت و ساز و یا حتی تردد غیرمجاز در در حریم شبکه های آبیاری است.

وی به کشاورزان منطقه هم توصیه کرد به هنگام اجاره زمین و قبل از کشت محصول، حتماً از محدوده قانونی زمین مورد نظر مطمئن شوند و حریم قانونی کانال یا زهکش مجاور زمین را از دفتر فنی شرکت بهره برداری شمال خوزستان استعلام کنند تا تخلف کشت غیرمجاز  و جریمه های قانونی آن گریبانگیر آنها نشود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال
عکاس: مصطفی شریف
خبرنگار: مسعود پرموز