انتخابات شورای اسلامی کارگری در شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، رئیس روابط عمومی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون 3 از برگزاری انتخابات شورای اسلامی کارگری در آن شرکت خبر داد.

"علی شاه ولی" افزود: برای انتخابات شورای اسلامی کارگری از داوطلبان واجد شرایط، از یک هفته قبل ثبت نام شد و انتخابات در یک فضای دوستانه، در مجموعه شرکت برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: انتخابات شورای اسلامی کارگری این شرکت توسط امور کارکنان و رفاه با همکاری حراست، واحد برنامه ریزی و بودجه، واحد فناوری اطلاعات، روابط عمومی و پشتیبانی شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 برگزار شد.

انتخابات شورای اسلامی کارگری شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3، با حضور هیئت نظارت و مسئولان ذی صلاح از جمله ستار حاتم نژاد معاون تشکیلات کارگری اداره کل کار و امور اجتماعی استان، رضا زارعی کارشناس مسئول تشکیلات کارگری اداره کل، امین کیانی ریاست اداره کار و امور اجتماعی دهذر و بابک احمدی بازرس اداره کار دهدز برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی