جلسه مدیریت سیلاب با حضور مدیرعامل، معاونان ،مدیران و سایر اعضای کمیته در سالن کنفرانس آن نیروگاه برگزار شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصرالله طاهری" مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، ضمن بیان دیدگاه سازمانی و حرفه ای، خاطر نشان کرد: داشتن برنامه جامع و دستورالعمل های عملیاتی و برنامه ریزی شده شامل پیش بینی سیلاب، کنترل سیلاب و عملیات بعداز سیلاب به همراه شرح وظایف درهنگام مواجهه با شرایط سیلابی در همه سدهای برق آبی بخصوص سد و نیروگاه کارون 3 ضروری و حیاتی است.

وی ضمن یادآوری و اهمیت موضوع تاکید نمود: همه اعضای کمیته و زیرمجموعه ها باید در تمامی مانورها، آمادگی های لازم جهت مواجهه با شرایط سیلابی را داشته باشند.

در این جلسه، "صادق فیضی" معاون بهره برداری شرکت مدیریت تولید وبهره برداری سد ونیروگاه کارون3، دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو را که در خصوص کنترل سیلاب تنظیم شده بود تشریح و سپس دستورالعمل کنترل سیلاب ویژه کارون 3 را که توسط کمیته مذکور تهیه شده بود ارائه داد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی