به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصرالله طاهری" هدف از این اقدامات را تامین برق وسائل و سیستم های کنترل و حفاظت تجهیزات اصلی و کمکی اعلام کرد.

وی با بیان این که تغذیه مدارهای کنترلی و حفاظتی نباید قطع شود از برقراری سیستم تامین و توزیع برق مستقیم در این مدارات خبر داد.

 طاهری با بیان این که سیستم تامین و توزیع برق مستقیم سد و نیروگاه دارای تجهیزات اصلی شامل مجموعه های (بانک) باتری های پشتیبان و شارژرها، تابلوهای اصلی و فرعی توزیع برق مستقیم، مبدل های ولتاژ مستقیم (Inverters) و تابلوهای توزیع برق تکفاز بدون وقفه (Safe AC) می باشد گفت: در نیروگاه کارون 3 به منظور تامین برق وسائل و سیستم هایی که وظیفه کنترل و حفاظت تجهیزات اصلی و کمکی رابه عهده دارند و تغذیه مدارهای کنترلی و حفاظتی آنها نباید قطع شود، سیستم تامین و توزیع برق مستقیم بکار گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 گفت: در نیروگاه کارون3 چهار دستگاه شارژر وجود دارد که پشتیبان هر دستگاه شارژر، یک مجموعه بانک باتری با ظرفیت ۲۰۰۰ آمپرساعت است که در شرایط غیر عادی که شارژر از مدار خارج می شود برق جریان مستقیم تجهیزات را تأمین می نماید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی