مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد ونیروگاه کارون3 ، از راه اندازی ارتباطات ( خطوط شهری و موبایل و 3G) این شرکت از طریق فیبر نوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری سازمان آب و برق خوزستان،  "نصراله طاهری" گفت: از زمان ساخت سد و نیروگاه کارون 3، ارتباطات این شرکت (خطوط تلفن شهری و موبایل) از طریق دو لینک رادیویی از مخابرات ایذه به ایستگاه شرق ایذه (ایستگاه سراک) و سپس به اتاق ماکس کارون3،  انتقال داده می شد.

  طاهری با بیان این که پس از رایزنی های انجام شده، جهت پایدار نمودن ارتباطات سد و نیروگاه کارون 3 تفاهم نامه ای با موضوع نصب سیستم انتقال و برقراری یک لینک STM-1 راه دور اختصاصی از مرکز مدرس اهـــواز تا سد و نیروگاه کارون 3  بیـــن سازمان آب و برق و شرکت مخابرات استان خوزستان  منعقد شد که در نهایت پس از اخذ مجوزهای لازم از ادارات مربوطه در بهمن ماه 97 عملیات حفاری و کابل کشی فیبر نوری آن آغاز و در اسفند ماه 97 به پایان رسید تصریح کرد: اینک پس از نصب تجهیزات مربوطه، ارتباطات این شرکت (خطوط شهری و موبایل و 3G) از طریق فیبر نوری برقرار شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی