مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد ونیروگاه کارون3 از احداث شبکه جدید KV33  خبرداد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی"، با اشاره به گزارش و بررسی ­های معاونت بهره برداری نیروگاه مذکور و با توجه به عدم پایداری خطوط این شبکه در مسیر جاده ریزشی، تصریح کرد: لازم بود تا قبل از آغاز بارندگی ­ها نسبت به جابجایی و بهینه سازی شبکه اقدامات مناسبی صورت گیرد.

 وی خاطرنشان کرد: برهمین اساس با تلاش و بررسی های به عمل آمده، توسط نیروهای متخصص وتوانمند شرکت، یک خطKV 33 جدید به طول یک کیلومتر احداث و با موفقیت راه اندازی گردید.

 صالحی افزود: پروژه مذکور توسط شرکت پیمانکار به مبلغ 1400 میلیون ریال برآورد شده بود که با همت وتلاش نیروهای متخصص داخلی شرکت باصرف مبلغ 200میلیون ریال انجام گرفت ودر این ره آورد مبلغ 1200 میلیون ریال صرفه جویی مالی برای شرکت داشته است.

"صادق فیضی " معاونت بهره برداری سد ونیروگاه کارون3 نیز در این خصوص گفت: عملیات مذکور از زمان مطالعه، بررسی و عملیاتی نزدیک به دوهفته به طول انجامید و در حال حاضر شبکه برق سایت نیروگاه از پایداری مناسب و مطمئن برخوردار و به شبکه کشورمتصل می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی