مدیر عامل سد و نیروگاه کارون۳، از تعمیر و راه اندازی بریکر۴۰۰ کیلوولت پست آن سد ونیروگاه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمیدصالحی" با بیان این که یک دستگاه بریکر ۴۰۰ کیلو ولت مدل HPL 420 KV ABB  توسط کارشناسان داخلی آن شرکت بازسازی شد تصریح کرد: بریکر ۹۸۵۲ از خط چهلستون که به علت افزایش مقادیر مقاومت اهمی و وجود اتصال کوتاه درکنتاکت ها از مدار خارج گردیده بود ، توسط کارشناسان این شرکت تعمیر گردید.

"مسعود قریشوندی" سرپرست تیم تعمیراتی در این خصوص خاطر نشان کرد: بریکر مذکور پس از تعمیروانجام آزمون های مربوطه شامل:  Contact,timing    resecetans, open/close,DRM و ارسال آلارم ها و تریپ ها به اتاق کنترل و همچنین تست های مربوطه به گاز SF6، برقدار و در شبکه سراسری مورد استفاده قرارگرفت.

وی افزود: در این سیستم 200 نفرساعت کار شبانه روزی انجام شده است

پست کارون ۳ دارای ۷ خط ارتباطی و یکی ازمسیرهای حیاتی در شبکه برق کشورمحسوب می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی