مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون 3 از تعمیر واحد 2 نیروگاه کارون3 و اتصال آن به شبکه سراسری کشور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی"، با بیان این که در یک برنامه زمانبدی شده واحد 2 نیروگاه کارون3 با هماهنگی دیسپاچینگ ملی برای انجام بازرسی سالیانه از مدار خارج شد افزود:  بازرسی از تمامی تجهیزات مربوطه دربخش ابزاردقیق، تست سیستم اطفای حریق ژنراتور، ترانس های قدرت، سیستم کنترل شامل فانکشن تست و سیگنال چک صورت گرفت .

 وی افزود: در بخش مکانیک، اصلاح طرح سیستم آب بندی سیلندر و پیستون نیدل والوهای شیر پروانه ای،  تصفیه روغن سامپ تجهیزات، انجام تست های غیر مخرب روی رانر و دیسک شیر پروانه ای، تست عملکرد دریچه های بدنه سد نیز انجام  شد.

وی تصریح کرد: بازرسی های تجهیزات اصلی وجانبی الکتریکی، تعویض ویج  مربوط به 12 شیار سرفاز خروجی ژنراتور واحد 2، بازرسی و ترمیم نقاط آسیب دیده ژنراتور مذکور و تست های الکتریکال ترانس های قدرت، ژنراتور و بریکر اصلی آن انجام و طبق برنامه زمان بندی، به شبکه سراسری متصل شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی