نشست مشترک کارگروه های فناوری پژوهشی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، اساتید دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و نماینده دفتر پژوهش‌های کاربردی سازمان آب و برق با حضور مدیر عامل، کارشناسان منتخب شرکت کرخه و شاوور و مدرسان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مرتبط با هر فناوری برگزار شد.

به‌گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، این جلسات به منظور افزایش بازدهی، به طور جداگانه و در چهار کارگروه فناوری پژوهشی شامل اطلاعات و ارتباطات، هیدرولوژی و منابع آب، آبیاری و سدها برگزار شد.

در هر یک از این جلسات، بحث و گفتگو و هم نظری بین اعضای کارگروه های شرکت کرخه و شاوور و مدرسان دانشگاه خرمشهر برای دستیابی به پیشنهادهای بهینه تر پژوهشی صورت گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سید حسن هاشمی صفائی