به مناسبت پایان عملیات تهیه کاداستر اراضی تحت پوشش  شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، همایش تخصصی کاداستر در سالن مرکز همایش های بین المللی  گیت بوستان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مصطفی شبه" معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در این همایش با اشاره به سوابق و تجربیات واحدهای مساحی و لزوم برگزاری مراسم های هم اندیشی با هدف استفاده از دانش و تجربیات سایر شرکت ها، از "یعقوب کرمی" مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور به جهت تلاش در جهت استفاده از دانش و فناوری های نوین قدردانی کرد.

همچنین "یعقوب کرمی" مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور گفت: وجود افراد متخصص و با انگیزه در زمینه استفاده از فناوری های سنجش از راه دور و استفاده از تصاویر ماهواره ای و تصاویر برداشت شده هوایی موجب تکمیل داده های کاداستر اراضی کشاورزی تحت پوشش شرکت آبیاری کرخه و شاوور شده است.

"یعقوب کرمی" با اشاره به عملکرد قابل قبول شرکت در بخش مساحی اضافه کرد: در سال گذشته در بخش تهیه کاداستر به شناسایی بیش از 130 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش و تکمیل و بروزرسانی این اطلاعات دست یافته ایم.

همایش تخصصی کاداستر به مناسبت پایان عملیات تهیه کاداستر اراضی تحت پوشش  شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در مرکز همایش های بین المللی  گیت بوستان برگزار شد.

عکاس: امیر مرادی
خبرنگار: سجاد داریوشی