معاونت مهندسی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، از آبگیری کانال شهید چمران خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالله عساکره" از فعالیت های اجرایی ترمیم کانال شهیدچمران و خاکبرداری از مقاطع خاکریزی شده، به منظور مهیا کردن شرایط کانال، به منظور آب اندازی برای کشت تابستانه خبر داد.

وی با بیان این که در این عملیات ۲ دستگاه بیل مکانیکی، ۲دستگاه لودر، ۵ دستگاه خودرو کمپرسی و ۱ دستگاه غلطک به کار گرفته شده اند ابراز امیدواری کرد تا ۴۸ساعت آینده شرایط آب اندازی کانال فراهم شود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور