مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از ساخت 12 ساعته استابلاگ کانال شهید چمران خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" با بیان این که بر اثر تخریب یک دستگاه از استابلاگ های کانال شهید چمران در محل تقاطع با جاده اهواز - حمیدیه توسط افراد ناشناس، توزیع آب در این کانال مختل گردید تصریح کرد: به همت کارشناسان این شرکت استابلاگ جدید در پروسه زمانی 12 ساعته ساخته و نصب شد.

 وی ادامه داد: تامین آهن آلات در اسرع وقت مهیا و با بکارگیری 4 جوشکار در دو شیفت کاری، استابلاگ جایگزین ساخته و پس از خروج استابلاگ معیوب، در محل مناسب نصب گردید.

کانال چمران علاوه بر تامین آب کشاورزی، در حال حاضر بخشی از آب تصفیه خانه آب اهواز را تامین می نماید.

شایان ذکر است عملیات اجرایی صورت گرفته از زمان اعلام بروز خسارت تا نصب استابلاگ جدید، کمتر از 24 ساعت به طول انجامید که در نوع خود بی سابقه می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: مریم شمسایی