رئیس‌گروه آموزشی و پژوهشی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، از بازدید مدیرعامل این شرکت، از گلخانه‌های طرح پژوهشی ارزیابی روش‌های آبیاری چگالشی و تقطیری در بسترهای شن، باگاس و پرلایت در گلخانه‌های کوچک اهواز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حسن هاشمی" با اعلام خبر فوق، طرح مذکور را از قراردادهای پژوهشی جاری منعقد شده بین شرکت و دانشگاه شهید چمران اهواز معرفی کرد و گفت: مجری این طرح، "سعید برومند نسب" عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.

وی، هدف از این طرح پژوهشی را مطالعه درباره روش‌های نمک‌زدایی از آب با استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشید به منظور آبیاری گیاهان در شرایط آب و هوایی ایران و به ویژه استان گرم و مرطوب خوزستان به دلیل فراوان بودن انرژی خورشید و آبهای سطحی شور و لب‌شور فراوان و با کیفیت پایین معرفی کرد.

 هاشمی ادامه داد: در این طرح درصد تأمین نیاز آبی گیاهان در گلخانه‌ها توسط آب‌شیرین تولیدی در تقطیرگرهای خورشیدی پروژه بررسی می شود.

رئیس‌گروه آموزشی و پژوهشی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، ضمن اعلام پیشرفت فیزیکی 75 درصدی این طرح پژوهشی ابراز امیدواری کرد که طرح فوق، تا پایان شهریور ماه سال جاری به اتمام برسد.

گفتنی است در این بازدید، مدیر دفتر پژوهش‌های کاربردی و رئیس‌گروه شبکه‌های آبیاری دفتر پژوهش‌های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان،مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور را همراهی کردند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
خبرنگار: مریم شمسایی