دریچه های سرریز سد و نیروگاه کرخه به منظور تست و استفاده در شرایط بحرانی باز و بسته شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهروز رحمتیان" مدیر تعمیرات نیروگاه سد کرخه گفت: با توجه به روند رو به افزایش آب مخزن دریاچه کرخه، دریچه های سرریز سد بزرگ کرخه جهت استفاده در شرایط بحرانی با حضور مدیرعامل سد، تحت تست خشک با گشودگی به میزان 10 درصد قرار گرفت، که خوشبختانه هیچ گونه نقص یا مشکل فنی مشاهده نشد.

وی افزود: دریچه های سد کرخه در وضعیت کاملاً نرمال آماده هرگونه عملیات بهره برداری است.

مدیر تعمیرات نیروگاه سد کرخه خاطرنشان کرد: این عملیات با همکاری پرسنل تعمیرات و بهره بردار و دفتر فنی نیروگاه و با حضور پرسنل ایمنی، آتش نشانی، حراست و روابط عمومی انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه