مقاله علمی کارمند سد کرخه در در کتاب مقالات همایش بین المللی مهندسی سازه ایران چاپ و منتشر شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، پژوهش علمی "محمد جوادی جوکار" با عنوان «بررسی جریان سه بعدی پایا و گذرا در بدنه و پی سد با استفاده از روش اجزای محدود» که در دانشگاه علامه طباطبایی-سومین همایش بین المللی انجمن مهندسی سازه ایران پذیرفته شده بود پس از ارائه توسط وی، در کتاب مقالات این همایش چاپ و منتشر شد.

در این پژوهش به بررسی فشار پیزومتریک آب در بدنه و پی سد کرخه پرداخته شده است.

مجموعه مدیریت شرکت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه آرزومند ادامه موفقیت ها و پیشرفت های علمی این پژوهشگر است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه