تفاهم نامه همکاری علمی بین شرکت های طرف قرارداد سازمان آب و برق خوزستان و دانشگاه های آزاد اسلامی شمال خوزستان در شهرهای اندیمشک، شوش و دزفول امضا شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدرضا یزدانی پور" مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه در مراسم نمادین امضای این تفاهم نامه در سالن اجتماعات این سد گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی، نیازمند آشتی صنعت و دانشگاه و تعامل بیشتر این دو مجموعه است.

وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی یک حوزه عملی است و تعامل دوسویه صنعت و دانشگاه ها یکی از شاخص های آن محسوب می شود.

یزدانی پور افزود: وجود سدهای کرخه، دز و شبکه آبیاری ناحیه شمال که از بهترین شبکه های آبیاری کشور است، یکی از مهم ترین امتیازها در منطقه به شمار می رود.

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: از صنعت سد سازی علاوه بر تولید انرژی، مقابله با سیلاب و آبیاری اراضی کشاورزی، می بایست تولید نیروی انسانی کارآمد و توانمند نیز صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در این راستا، دانشگاه ها و جوامع علمی می توانند نقش مهمی ایفا کرده و به ساماندهی امور کمک کنند.

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه گام مهمی در سطح شمال خوزستان در راستای ایجاد رابطه علمی عمیق بین صنعت و دانشگاه و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

"مهرداد حیدری" مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان هم در این جلسه گفت: اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم ترین موضوع های مورد نیاز جامعه است که بخش دولتی، صنعت و دانشگاهی در آن سهیم هستند.

وی افزود: تولید فناوری و تولید در صنعت با چنین برنامه هایی تقویت و توسعه پیدا می کند.

مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: سازمان آب و برق خوزستان در سال های 93 تا 95 حدود 45 میلیارد ریال برای پژوهش هزینه کرده که این مبلغ در این مدت حدود هفت برابر سال های قبل از آن بوده است.

حیدری ادامه داد: طی سال های اخیر، روند ایجاد رابطه علمی با دانشگاه ها در سازمان آب و برق به خوبی انجام شده است و این پل ارتباطی به نتایج مطلوب علمی و صنعتی خواهد رسید.

وی در بخش دیگری با اشاره به لزوم بازدیدهای علمی دانشجویان از شرکت های وابسته به سازمان آب و برق افزود: بازدیدهای علمی دانشجویان از سدها و سایر شرکت های سازمان آب و برق به پژوهش های صنعتی کمک شایان می کند و سازمان آب و برق در این راستا آمادگی همکاری دارد.

در این جلسه مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی شهرهای شمال خوزستان، دکتر براتی معاون پژوهشی دانشگاه دزفول، دکتر جمشیدی رییس دانشگاه آزاد اندیمشک، دکتر لطفی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اندیمشک، دکتر فرشیدی رییس دانشگاه آزاد شوش و دکتر مجدی نصب معاون پژوهشی دانشگاه آزاد شوش به بیان نیازها و نحوه ارتباط بین صنعت و دانشگاه پرداختند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه