تعمیر اساسی چک ها و دریچه های آبیاری شرکت کارون بزرگ انجام شد
/
تعمیر اساسی چک ها و دریچه های آبیاری شرکت کارون بزرگ انجام شد

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از اجرای عملیات بازسازی کامل و نصب دریچه ها، تعمیر اساسی…

گزارش تصویری:

جلسه انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق خوزستان با حضور "یزدان رضایی" معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، مدیران و معاونین صنعت آب و برق خوزستان در سالن جلسات هتل بوستان سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

کد خبر: 8660