تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون نیروگاه کارون۳ انجام شد
/
تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون نیروگاه کارون۳ انجام شد

مدیرعامل سد و نیروگاه کارون ۳ از تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون این نیروگاه خبر داد.

به منظور عملیات بهینه سازی واحد شماره ۲ نیروگاه سد دز، عملیات آبگیری و چرخش اولیه این واحد تا دور نامی با موفقیت انجام شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، با تکمیل عملیات نصب تجهیزات توربین و ژنراتور، تابلوها و تجهیزات جانبی توسط کارکنان متخصص شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی سازمان آب و برق خوزستان که به منظور عملیات بهینه سازی واحد شماره ۲ نیروگاه سد دز و به صورت شبانه روزی پس از ماه ها تلاش مراحل پایانی خود را طی می کند، عملیات آبگیری و چرخش اولیه این واحد تا دور نامی با موفقیت انجام شد.

کد خبر: 8704