سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

آسک

  • مدیر امور آبرسانی بندر امام خمینی (ره) عنوان کرد؛

  • این سد برروی رودخانه هندیجان و در فاصله 32 کیلومتری جنوب امیدیه ودر 35 کیلومتری شمال شهر هندیجان در استان خوزستان قرار دارد. سد آسک از نوع بتنی با روگذر آزاد می باشد که عملیات ساختمان آن از سال 1376 شروع شد و در سال 1385 به بهره برداری رسیده است. هدف از احداث این سد تأمین 50000 هکتار از اراضی زیر پوشش شبکه های آبیاری پایین دست سد می باشد.