تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون نیروگاه کارون۳ انجام شد
/
تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون نیروگاه کارون۳ انجام شد

مدیرعامل سد و نیروگاه کارون ۳ از تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون این نیروگاه خبر داد.

ادوات سنجش آب

  • مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور سازمان آب و برق خوزستان خبر داد:

    مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور سازمان آب و برق خوزستان، از نصب و راه‌اندازی ادوات سنجش آب در ایستگاه پمپاژ محیط زیست دارخوین خبر داد.