تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون نیروگاه کارون۳ انجام شد
/
تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون نیروگاه کارون۳ انجام شد

مدیرعامل سد و نیروگاه کارون ۳ از تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون این نیروگاه خبر داد.

درجه 2

  • مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ سازمان آب و برق خوزستان خبر داد:

    مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ سازمان آب و برق خوزستان از اجرای عملیات لایروبی کانال غربی و تعدادی از کانال های درجه دو شبکه آبیاری میانآب شوشتر خبرداد.