تعمیر اساسی چک ها و دریچه های آبیاری شرکت کارون بزرگ انجام شد
/
تعمیر اساسی چک ها و دریچه های آبیاری شرکت کارون بزرگ انجام شد

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از اجرای عملیات بازسازی کامل و نصب دریچه ها، تعمیر اساسی…

دودانگه

  • رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون سازمان آب و برق خوزستان، خبر داد:

    رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون سازمان آب و برق خوزستان، از ممنوعیت کشت شلتوک (برنج) در فصل زارعی تابستانه 1403 در آن حوضه خبر داد.