جلسه اضطراری تامین و توزیع آب تابستانه در شهرستانهای حوضه آبریز کرخه و جلوگیری از انحرافات کشت برگزار شد
/
جلسه اضطراری تامین و توزیع آب تابستانه در شهرستانهای حوضه آبریز کرخه و جلوگیری از انحرافات کشت برگزار شد

دیواره

  • معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی سازمان آب و برق خوزستان خبر داد:

    معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی سازمان آب و برق خوزستان از نصب و استقرار دیواره های بتنی پیش ساخته در اطراف ایستگاه پمپاژ بسیتین رامشیر خبر داد.