جلسه اضطراری تامین و توزیع آب تابستانه در شهرستانهای حوضه آبریز کرخه و جلوگیری از انحرافات کشت برگزار شد
/
جلسه اضطراری تامین و توزیع آب تابستانه در شهرستانهای حوضه آبریز کرخه و جلوگیری از انحرافات کشت برگزار شد

شماره6

  • سرپرست تاسیسات آبرسانی شهید بهنام محمدی سازمان آب و برق خوزستان خبر داد:

    سرپرست تاسیسات آبرسانی شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان سازمان آب و برق خوزستان، از تعمیر پمپ شماره ۶ ایستگاه ۲۴ اینچ آن تاسیسات خبر داد.