مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد
/
مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد

مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور مدیرعامل و کارکنان سازمان آب و برق خوزستان در مسجد نور برگزار شد.

شمال